جهت جستجوی محتوای گروه اگزیت، از کلیدواژه مناسب در فیلد مقابل استفاده نمایید. سپس، نتایج در قسمت جستجوی پیشرفته، قابل بهینه‌سازی خواهد بود.

 

برون‌سپـاری به چه کسی؟

برون‌سپاری به چه کسی - بهترین انتخاب

انتخاب و ارزیابی در فرآیند برون‌سپاری

در این مرحله ضروری است واحد برون‌سپار، ضمن تعیین ویژگی‌های همکار[1] در برنامه برون‌سپاری، نسبت به طراحی فرآیندهای ارزیابی و انتخاب اقدام نموده و مشخص ‌نماید که دقیقاً چه خدماتی مورد نیاز بوده و نهایتاً فهرست معیارهای ارزیابی متقاضیان همکاری شامل چه مواردی خواهد بود. به همین ترتیب می‌تواند نسبت به اخذ اطلاعات مورد نیاز خود از شرکت‌های واجد شرایط برنامه‌ریزی نماید.

آنچه این نکته را حائز اهمیت می‌نماید، دانستن و مشخص نمودن حداقل‌های مطلوب (شامل هزینه‌های اجرایی و سربار با کیفیت مدنظر، نقشه و دیاگرام جریان کار در فرآیندهای مورد نظر و توانمندی‌ها و نقاط ضعف داخلی به منظور اجرای داخلی برنامه) است. چراکه بدین ترتیب ضمن برآورد و تخمین هزینه انجام امور در داخل شرکت، مواضع حداقلی در مذاکرات نیز مشخص می‌گردد. همچنین ویژگی‌ها، قابلیت‌ها و مهارت لازم در کنار توالی فرآیندها به منظور انجام کار نیز مشخص می‌گردد. با استفاده از این موارد می‌توان به راحتی نسبت به تنظیم مستندات و معیارهای انتخاب نیز اقدام نمود؛ چراکه بخش عمده این مستندات شامل همین ویژگی‌ها و مهارت‌ها می‌باشد، اگرچه مواردی که می‌توانند اعتمادسازی را تسهیل نموده و ریسک‌های مختلف برنامه برون‌سپاری را پوشش دهند نیز در این معیارها بایستی لحاظ گردد. به عنوان نمونه، وجود سوابق حرفه‌ای و دقیق در خصوص موارد مشابه در سابقه کاری همکار، نشانه‌ای مثبت برای این منظور تلقی شده و ضمن پوشش ریسک کفایت و شایستگی همکار در خصوص موارد غیرقابل پیش‌بینی در قرارداد، احتمال وجود صرفه به مقیاس در برنامه برون‌سپاری را نیز با توجه به تخصصی بودن خدمات وی افزایش می‌بخشد. در این مرحله می‌توان با دو درخواست دریافت مستندات مربوط به شایستگی[2]و مستند پیشنهاد[3]، زمینه را برای مقایسه افراد و شرکت‌های واجد شرایط و تهیه فهرست اولیه از گزینه‌های مناسب فراهم نمود.

در این بین دو نکته بسیار حائز اهمیت خواهد بود. مورد اول اختصاص منابع مقتضی به موازات  لحاظ بازه زمانی مناسب جهت تنظیم مستندات RFQ و RFP در داخل سازمان و همچنین در نظر گرفتن زمان مناسب و توافقی جهت اخذ پاسخ مقتضی در قالب پیشنهاد از طرف گزینه‌های انتخاب شده است. مورد دوم که می‌تواند بر مبنای مستندات موجود (RFP & RFQ) صورت پذیرد، در خصوص بهره‌گیری از مشاوره حقوقی به منظور تنظیم قرارداد برون‌سپاری با لحاظ معیارهای حداقلی است، بدین ترتیب که با انجام این مشاوره می‌توان نسبت به پوشش مناسب و انتقال نسبی ریسک محدودیت عقلایی در قراردادها[4]، اقدام نمود.

outsourcing-best-practice

در خصوص تعریف معیار‌های انتخاب، سه پارامتر اصلی در هر برنامه برون‌سپاری به صورت زیر، مبنای عمل خواهد بود:

  1. معیارهای توانمندی
  • دربرگیرنده دانش، تجربه و تخصص موضوعه
  • نظم، انضباط و قاعده‌مندی
  • توانمندی در حوزه فناوری مورد نیاز
  1. ظرفیت
  2. ملزومات خاص برنامه برون‌سپاری

با توجه به موارد فوق می‌توان چنین استنباط نمود که شاید در خصوص مورد سوم، بیش از دو مورد اول حساسیت وجود داشته باشد، چراکه ملزوماتی نظیر اینکه این گزینه برون‌سپاری، از چه مدلی برای توسعه کسب و کار خود استفاده می‌نماید؟ آیا نیروهای تمام وقت در اختیار دارد؟ آیا در امورات خود از پیمان‌سپاری دست دوم استفاده می‌نماید؟ به چه صورت نسبت به بازاریابی اقدام نموده و بازار خود را چگونه توسعه می‌دهد؟ به چه صورت مدیریت پروژه‌ها را انجام داده و آیا قادر به ارائه گزارشات مطلوب به صورت دوره‌ای یا دفعی خواهد بود؟ آیا می‌تواند تضمین‌هایی در خصوص هر یک از این موارد و یا به صورت کلی در خصوص تضمین کیفیت خدمات موضوع برون‌سپاری ارائه نماید؟ از طریق پاسخ به این سؤوالات معیارهای مناسبی جهت گزینش و انتخاب گزینه‌های شایسته از میان افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط تعیین می‌گردد و می‌تواند مبنی مناسبی جهت انتخاب همکار برنامه برون‌سپاری قرار گیرد.

شرکت گروه همکاری‌های اقتصادی اگست نیز در بهره‌مندی از پایگاه داده‌های پلتفرم کنترل و گزارش بازار خود، تلاش می‌نماید در فرآیند مشاوره کسب و کار ضمن افزایش کارایی و بهره‌وری در کنار استارتاپ‌ها و کسب و کارهای کوچک و متوسط قرار داشته باشد.

 


[1] استفاده از این واژه به جای پیمان‌کار، به منظور انعکاس تفاوت ماهوی این دو مفهوم می‌باشد. در برون‌سپاری اگرچه نوعی رابطه سلسله مرتبی تعریف می‌شود، ولی به رغم پیمان‌کاری، روابط طولانی (اغلب بیش از یک سال) و ماهیت این روابط از نوع همکاری است.

[2] Request for Qualification (RFQ) or Request for Information (RFI)

[3] Request for Proposal (RFP)

[4] Bounded Rationality