جهت جستجوی محتوای گروه اگزیت، از کلیدواژه مناسب در فیلد مقابل استفاده نمایید. سپس، نتایج در قسمت جستجوی پیشرفته، قابل بهینه‌سازی خواهد بود.

 

بیانیـه محرمانـگی

بیانیــــه محـــرمانـگی

شرکت گروه همکاری‌های اقتصادی اگست، متعهد به حفاظت از اطلاعات محرمانه شماست. این بیانیه، مجموعه ملاحظاتی که در خصوص حفاظت از اطلاعات شخصی و حریم خصوصی شما در حین بازدید از سایت و بهره‌مندی از خدمات مربوطه، انجام گرفته و یا حسب مورد لحاظ خواهد گردید، را توضیح می‌دهد.

  • کلیه اطلاعات شما، شامل  نام‌، عنوان، شغل و آدرس‌ پست الکترونیکی و ... که در وب سایت این شرکت وارد می‌شوند، انحصاراً جهت استفاده از خدمات همین شرکت بکار گرفته خواهند شد و تحت هیچ شرایطی (غیر از حکم قضایی مراجع ذیصلاح) در اختیار هیچ سازمان یا موسسه دیگری قرار نخواهند گرفت.
  • اطلاعاتی نظیر آدرس IP شما، Cookies و سایر اطلاعات مربوطه به بازدید شما از وب سایت که به صورت خودکار در سرورها ذخیره سازی شده و به منظور تجزیه و تحلیل و بررسی مدت زمان بازدید شما از وب سایت، صفحات مورد توجه و نهایتاً بهبود ارائه خدمات ما مورد استفاده قرار خواهد گرفت، مشمول مقررات حفظ حریم خصوصی بوده و به هیچ عنوان در اختیار اشخاص ثالث قرار نخواهد گرفت.
  • در خصوص ارسال درخواست استخدام و فرصت های همکاری، کلیه اطلاعاتی که در فرم قید می‌شود، مشمول  مقررات حفظ حریم خصوصی بوده و به هیچ عنوان در اختیار اشخاص ثالث قرار نخواهد گرفت.

بدین وسیله اعلام می‌گردد که شما به هیچ عنوان ملزم و یا مجبور، به ارائه این اطلاعات نبوده و در صورت عدم ارائه اطلاعات مذکور، فقط از دریافت برخی از خدمات مربوطه به وب سایت این شرکت محروم می‌شوید.