جهت جستجوی محتوای گروه اگزیت، از کلیدواژه مناسب در فیلد مقابل استفاده نمایید. سپس، نتایج در قسمت جستجوی پیشرفته، قابل بهینه‌سازی خواهد بود.

 

زمـان برون‌سپـاری

زمان مناسب برون سپاری

زمان برون‌سپاری

در خصوص زمان برون‌سپاری مطالعات زیادی در دست نیست، ولی شواهد و تجربیات بر اهمیت زمان برون‌سپاری در ابعاد مختلف توسعه کسب و کار دلالت دارند. به عنوان یک اصل کلی در این خصوص پیشنهاد می‌گردد که به مسأله برون‌سپاری با نگاه استراتژیک برخورد شود؛ بدین ترتیب سازمان در مرحله تدوین برنامه ‌استراتژیک، مشخص می‌نماید که مطابق منابعی که در اختیار دارد، بازارهای محلی و یا بین‌المللی که در دسترس قرار داشته و نهایتاً معادلات هزینه – فایده جاری/آتی، کدام بخش از فرآیندهای سازمان بایستی در داخل طراحی، تولید و نگهداری شده و کدام دسته از فرآیندها می‌توانند یا بایستی برون سپاری شوند. طبیعتاً این نکته که کدام دسته از فرآیند‌ها می‌توانند در آینده بر حسب اقتضاعات خاصی به منظور برون‌سپاری، مورد بازبینی و بررسی قرار گیرند نیز جزء مهمی از این برنامه‌ریزی محسوب می‌گردد. به عنوان مثال، کارآفرین در مرحله استارتاپ، بنا به دلایل متعددی، بسیاری از فرآیندها را اگرچه به صورت محدود، به تنهایی تعریف، مهندسی و اجرا می‌نماید، و در توضیح چرایی این امر نه فقط به دسترسی به منابع لازم برای برون‌سپاری، بلکه به موارد درون‌زایی همچون امنیت ایده اولیه، بلوغ فرآیند (نظیر تعریف نحوه انجام و شایستگی‌های موردنیاز به منظور آن) و تعریف کیفیت و ارتباط فرآیند با سایر فرآیندهای کسب و کار، و یا عوامل برون‌زایی چون عدم دسترسی به بازار مربوطه نیز بایستی اشاره نمود.

از طرفی برون‌سپاری فرآیندهای سازمان با توجه نوع و ماهیت این فرآیند‌ها بایستی در مرحله مشخصی صورت گیرد، و این امر از نقطه‌نظر بهینگی حائز اهمیت است؛ چرا که در صورتیکه وقت و انرژی و منابع متعددی بدون برخورداری از شایستگی لازم بر روی هر یک از فرآیندها مصروف گردد، درنهایت با عنایت به مفهوم هزینه فرصت، منجر به کاهش نرخ بازگشت سرمایه ایده کسب و کار خواهد گردید، همچنین در بسیاری از موارد، برون‌سپاری فرآیندهای نسبتاً بالغ منجر به دوباره‌کاری در مرحله خرید خدمت خواهد شد، چرا که می‌تواند در قالب یا محتوا و یا روش انجام، کار به گونه‌ای متفاوت صورت پذیرد.