جهت جستجوی محتوای گروه اگزیت، از کلیدواژه مناسب در فیلد مقابل استفاده نمایید. سپس، نتایج در قسمت جستجوی پیشرفته، قابل بهینه‌سازی خواهد بود.

 

طرح کسب و کار و امکان‌سنجی پروژه‌های اقتصادی

طرح کسب و کار و امکان‌سنجی پروژه‌های اقتصادی

طرح کسب و کار، به عنوان برنامه‌ای کلی شامل برنامه تولید محصول/خدمت، مطالعات بازار و برنامه بازاریابی و برنامه مالی ...