جهت جستجوی محتوای گروه اگزیت، از کلیدواژه مناسب در فیلد مقابل استفاده نمایید. سپس، نتایج در قسمت جستجوی پیشرفته، قابل بهینه‌سازی خواهد بود.

 

چشم‌انداز گروه اگزیت

چشم انداز گروه اگزیت

چشم‌انداز گروه همکاری‌های اقتصادی اگست

چشم‌انداز فعالیت شرکت گروه همکاری‌های اقتصادی اگست، آنچنانکه تلاش شده در نام آن منعکس گردد، تشکیل گروهی از شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی است که با تکیه بر منابع سیال در گروه، به نحوی موثر در عرصه اقتصادی ایران 1404 ایفای نقش می‌نمایند. در این راستا فراهم نمودن ابزارهای لازم جهت سیالیت کارای منابع (اعم از نیروی متخصص و کارآزموده، فناوری و سرمایه) شاهراه اصلی نیل به این چشم‌انداز خواهد بود. زنجیره ارزش‌ گروه اگزیت در این مسیر، شکوفایی فرصت‌های جدید کسب و کار، منتج از رشد و  ارتقای شبکه‌های اجتماعی مدیران بنگاه‌ها و نهایتاً ایجاد مزیت رقابتی جهت هر بنگاه فعال در این شبکه، تعریف شده است.

به عبارت دیگر، چشم‌انداز گروه همکاری‌های اقتصادی اگست، آرمان طراحی و مدیریت شبکه‌ای از شرکت‌های کوچک و متوسط پویای ایرانی می‌باشد. در این چشم‌انداز، این شرکت‌ها لزوماً از منابع مالی غنی برخوردار نخواهند بود و یا مزیت خود را از انباشت سرمایه‌های هنگفت دریافت نمی‌نمایند، بلکه با به‌کارگیری دو عامل نیروی انسانی متخصص و فناوری تولید محصولات و خدمات، استیلای سرمایه را اهرم می‌نمایند. توضیح اینکه نحوه ارتباط و تعامل این شرکت‌ها و عوامل آنها با یکدیگر در نهایت به عنوان اهرمی نسبت به سرمایه مالی، مزیت رقابتی این شبکه‌ها را شکل‌دهی می‌نماید. اهمیت منابع سیال، در امکان جریان آسان این منابع در بین شرکت‌ها، نه تنها با استفاده ساختارهای ماتریسی، بلکه با استفاده از خوشه‌های منطقه‌ای قابل توضیح است.