جهت جستجوی محتوای گروه اگزیت، از کلیدواژه مناسب در فیلد مقابل استفاده نمایید. سپس، نتایج در قسمت جستجوی پیشرفته، قابل بهینه‌سازی خواهد بود.

 

ایران: نسل جدید شبکه تلفن همراه

اپراتورهای تلفن همراه

شرح گزارش

در طول پنج سال آینده، انتظار می‌رود درآمد بازار ارتباطات ایران در CAGR به رشدی معادل 0.8 درصد دلار و یا 3.7 درصد ریالی بالغ شود. از محرک های اصلی رشد می‌تواند به اینترنت (داده‌های) تلفن همراه و اینترنت باند پهن اشاره نمود. اینترنت تلفن همراه از طریق گسترش شبکه‌های 3G توسط اپراتورهای اصلی تلفن همراه، و همچنین افزایش تمرکز بر روی 4G، که برای اولین بار در اواخر سال 2014 صورت گرفته توسعه می‌یابد. پهنای باند ثابت به طور ویژه از اجرای شبکه‌های FTTx و لغو بخشی از محدودیت‌های مربوط به سرعت پهنای باند بهره خواهد برد.

یافته‌های کلیدی