جهت جستجوی محتوای گروه اگزیت، از کلیدواژه مناسب در فیلد مقابل استفاده نمایید. سپس، نتایج در قسمت جستجوی پیشرفته، قابل بهینه‌سازی خواهد بود.

 

لطفاً نظر خود را درباره چیدمان، مطالب و وضعیت ظاهری وب سایت جدید شرکت گروه اگزیت با ما درمیان بگذاریـد...

عـالیــــــــه!
65% (360 رای)
مطالب نسبتاً مفید، در قالب ظـاهر بسیار جذاب ارائه شده است.
22% (120 رای)
گرافیک و چیدمان جذاب، ولی مطالب چنگی به دل نمی زنه!
3% (15 رای)
گرافیک و چیدمان پیچیده و در بعضی موارد می تواند گمراه کننده باشد، اگرچه مطالب مفید ارائه شده...
10% (56 رای)
گرافیک، چیدمان و مطالب متناسب با حوزه فعالیت شرکت انتخاب نشده است.
0% (0 رای)
تمام آرا: 551