جهت جستجوی محتوای گروه اگزیت، از کلیدواژه مناسب در فیلد مقابل استفاده نمایید. سپس، نتایج در قسمت جستجوی پیشرفته، قابل بهینه‌سازی خواهد بود.

 

استارتاپ‌

برون سپاری

برون‌سپاری در کسب و کار

برون‌سپاری تحت عنوان سرمایه‌گذاری روی رابطه‌ای میان‌مدت با یک منبع خارج از مرزهای سازمان، به منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های آن منبع تعریف می‌گردد. برون‌سپاری در پاسخ به نیازهایی چون کاهش هزینه‌ها، کاهش زمان چرخه تولید و پیش‌تولید، تسریع پیشبرد و توزیع محصول و صرفه‌جویی در هزینه‌هایی همچون آموزش نیروی‌ انسانی، خرید تجهیزات و ... می‌باشد. برون‌سپاری ممکن است به جابجایی، حذف یا ایجاد و تغییر شغل منجر شود.