جهت جستجوی محتوای گروه اگزیت، از کلیدواژه مناسب در فیلد مقابل استفاده نمایید. سپس، نتایج در قسمت جستجوی پیشرفته، قابل بهینه‌سازی خواهد بود.

 

استراتژی رشد

ادغام و تملیک

ادغام و تملیک
فارسی

مشاوره ادغام و تملیک کسب و کار

استراتژی کسب و کار

استراتژی رقابتی
فارسی

مشاوره استراتژی کسب و کار

توسعه کسب و کار

مشاوره توسعه کسب و کار
فارسی

توسعه کسب و کار مشتمل بر فرآیندهایی است که در حوزه تجزیه و تحلیل، آماده‌سازی و بهره‌گیری از فرصت‌های رشد و همچنین پایش و نظارت بر چگونگی بهره‌گیری از این فرصت‌ها، در سه حوزه محصول، مشتری و شبکه‌‌ی ارتباطات از طریق ایجاد تمرکز بر روی فرصت‌های رشد صورت می‌گیرد.