جهت جستجوی محتوای گروه اگزیت، از کلیدواژه مناسب در فیلد مقابل استفاده نمایید. سپس، نتایج در قسمت جستجوی پیشرفته، قابل بهینه‌سازی خواهد بود.

 

تعریف کنسرسیوم

کنسرسیوم

کنسرسیوم

کنسرسيوم به قراردادی جهت ائتلاف چند فرد، بنگاه، خوشه يا حکومت (يا ترکيبي از اين‌ها) با هم براي انجام فعاليت‌هاي مشترک يا ادغام منابع خود، براي رسيدن به هدفی مشترک اطلاق مي­گردد. اين ترکيب (که گاهاً شکل ادغام منابع سازمانی به خود می‌گیرد) علاوه بر ايجاد مزيت رقابتي ناشي از صرفه به مقیاس و کاهش هزینه، باعث ايجاد هم­ افزايي مثبت در پیشبرد و تحقق هدف کنسرسيوم (نظیر اجراي پروژه، برگزاري نمايشگاه، توسعه محصول و ...) و در نتيجه افزايش کارايي در بازه زمانی مشخص در عین حفظ کيفيت در اجرا خواهد شد. بدین ترتیب کنسرسيوم، يکی از عناصر برنامه استراتژيک و یک سرمایه گذاری است.