جهت جستجوی محتوای گروه اگزیت، از کلیدواژه مناسب در فیلد مقابل استفاده نمایید. سپس، نتایج در قسمت جستجوی پیشرفته، قابل بهینه‌سازی خواهد بود.

 

تولید محتوا

شرایط جذب کارآموز

گروه اگزیت با رویه جذب کارآموز در زمینه‌های تولید محتوا و سرفصل‌های آموزشی و ترویجی در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار، نسبت به آموزش و تقویت سرمایه‌های انسانی گروه اقدام می‌نماید.