جهت جستجوی محتوای گروه اگزیت، از کلیدواژه مناسب در فیلد مقابل استفاده نمایید. سپس، نتایج در قسمت جستجوی پیشرفته، قابل بهینه‌سازی خواهد بود.

 

جونت ونچر

مشارکت انتفاعی

مشارکت انتفاعی - joint venture planner

مشارکت انتفاعی joint venture عطف به قراردادی بین دو یا چند کسب و کار می‌گردد که به منظور پیشبرد و توسعه کسب و کار خود - مشخصاً به منظور انجام پروژه‌ای مشخص و محدود - توافق می‌نمایند به مدت محدود با دارایی و سرمایه‌ای که به اشتراک می‌گذارند، نسبت به ثبت و تشکیل یک شخصیت حقوقی جدید اقدام نمایند و تماماً ماهیت یک پروژه سرمایه گذاری را دارد.