جهت جستجوی محتوای گروه اگزیت، از کلیدواژه مناسب در فیلد مقابل استفاده نمایید. سپس، نتایج در قسمت جستجوی پیشرفته، قابل بهینه‌سازی خواهد بود.

 

سرمایه پذیری

توسعه مشتری

مشاوره توسعه مشتری در گروه اگزیت

توسعه مشتری تیم راه انداز، استارتاپ و کسب و کار نوپا، مدلی که برای مواجهه با ریسک بازار، یکی از اساسی‌ترین ریسک‌های راه‌اندازی هر کسب و کار محسوب می‌شود رو پوشش می‌ده. مشاوران اگزیت با ارتباط با طیف وسیعی از استارتاپ‌ها نسبت به ارائه مشاوره‌های کاربردی در این زمینه و طراحی مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختاریافته و همچنین تکنیک‌های مربوطه اقدام می‌کنند.