جهت جستجوی محتوای گروه اگزیت، از کلیدواژه مناسب در فیلد مقابل استفاده نمایید. سپس، نتایج در قسمت جستجوی پیشرفته، قابل بهینه‌سازی خواهد بود.

 

شرکت دانشگاهی

حمایت رسمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران از گروه اگزیت

دانشگاهی مورد حمایت دانشکده کارآفرینی Spin-off

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، طی قراردادی شرکت گروه همکاری‌های اقتصادی اگست را به منظور ارتباط هرچه بیشتر صنعت و دانشگاه و تبادل نظر میان اساتید و خبرگان این حوزه در خصوص طرح‌ها و برنامه‌های این شرکت، در شمول کسب و کارهای مورد حمایت خود قرار داد.