جهت جستجوی محتوای گروه اگزیت، از کلیدواژه مناسب در فیلد مقابل استفاده نمایید. سپس، نتایج در قسمت جستجوی پیشرفته، قابل بهینه‌سازی خواهد بود.

 

شرکت مسئولیت محدود

نکات مشترک و افتراق شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود

نکات مشترک و افتراق شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود

نکات مشترک و متفاوت بین شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود

  1. در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل 2 نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل 3 نفر می باشند .
  2. حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است .
  3. درشرکت سهامی خاص حداقل 35% سرمایه باید نقدا دریکی از شعب بانکها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و 65% درتعهد سهامداران باشد.