جهت جستجوی محتوای گروه اگزیت، از کلیدواژه مناسب در فیلد مقابل استفاده نمایید. سپس، نتایج در قسمت جستجوی پیشرفته، قابل بهینه‌سازی خواهد بود.

 

مشاوره فروش

توسعه مشتری

توسعه مشتری استارتاپ

توسعه مشتری استارتاپ و کسب و کار نوپا یکی از اساسی‌ترین ریسک‌های راه‌اندازی هر کسب و کار محسوب می‌شود که مشاوران اگزیت با ارتباط با طیف وسیعی از استارتاپ‌ها نسبت به ارائه مشاوره‌های کاربردی در این زمینه و طراحی مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختاریافته و همچنین تکنیک‌های مربوطه اقدام می‌کنند.