جهت جستجوی محتوای گروه اگزیت، از کلیدواژه مناسب در فیلد مقابل استفاده نمایید. سپس، نتایج در قسمت جستجوی پیشرفته، قابل بهینه‌سازی خواهد بود.

 

چشم‌انداز گروه اگزیت

چشم‌انداز گروه اگزیت

چشم انداز گروه اگزیت

چشم‌انداز فعالیت گروه اگزیت، آنچنانکه از نام آن نیز هویداست، فراهم نمودن  ابزارهای لازم جهت سیالیت کارای منابع، به منظور شکوفایی فرصت‌های جدید کسب و کار، از رشد و  ارتقای شبکه‌های اجتماعی بنگاه‌ها و نهایتاً ایجاد مزیت رقابتی جهت هر بنگاه کوچک و متوسط ایرانی است.