جهت جستجوی محتوای گروه اگزیت، از کلیدواژه مناسب در فیلد مقابل استفاده نمایید. سپس، نتایج در قسمت جستجوی پیشرفته، قابل بهینه‌سازی خواهد بود.

 

کسب و کار

تحقیقات بازار

تحقیقات بازار تفصیلی

بسیاری از استارت‌آپ‌ها و کارآفرینان در توسعه یک محصول جدید و منحصربفرد مهارت دارند اما از توسعه مشتری و تحقیقات بازار برای این محصول، غفلت می‌ورزند. به عبارت دیگر، اشتیاق توسعه محصول موجب غفلت از بررسی هزینه فایده تولید محصول/خدمتی می‌شود که در حد بضاعت و علاقمندی مشتری است

توسعه محصول - نوآوری در کسب و کار نوپا و استارتاپ

توسعه محصول با نوآوری

مشاوره توسعه محصول جدید (از طریق نوآوری) در کسب و کار نوپا و استارتاپ با روش‌های چابک در مقابل روش آبشاری از اصول خاصی طبعیت می‌کند و مشاوران گروه اگزیت آمادگی دارند نسبت به تکمیل و تصحیح فرآیند‌های مورد نیاز نسبت به ارائه مشاوره‌های لازم اقدام نماید.

راه‌کارهای مایکروسافت داینامیکز

راهکارهای مایکروسافت داینامیکز برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

توسعه راهکارهای مایکروسافت داینامیکز

از آنجایی که سازمان‌ها در هر یک از مراحل شکل‌گیری و رشد خود، قادر ویا مایل به تملک کلیه منابع مورد نیاز چرخه تولید محصول/خدمت خود نیستند، اقدام به شبکه‌سازی می‌نمایند؛ چراکه شبکه‌های ارتباطی، اولین و مهمترین ابزار سیّالیت منابع به سمت سازمان محسوب می‌شوند.

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

تدوین طرح کسب و کار

تدوین طرح کسب و کار با رویکرد تکاملی

ساختار پیشنهادی برای تدوین طرح کسب و کار، بر اساس هر روش، رویکرد و یا دستورالعملی که باشد بایستی ضمن برخورداری از انعطاف لازم (ساختار ماژولار)، با تغییرات اندکی، در شرایط مختلف و مطابق اقتضاعات کسب و کار قابل به‌روزرسانی باشد. فرآیند تدوین طرح کسب و کار برای کسب و کارهای نوپا، می‌تواند به هر میزان که شما مایلید رسمی و یا غیررسمی تعریف شود.

صفحه‌ها