جهت جستجوی محتوای گروه اگزیت، از کلیدواژه مناسب در فیلد مقابل استفاده نمایید. سپس، نتایج در قسمت جستجوی پیشرفته، قابل بهینه‌سازی خواهد بود.

 

sme

راه‌کارهای مایکروسافت داینامیکز

راهکارهای مایکروسافت داینامیکز برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

توسعه راهکارهای مایکروسافت داینامیکز

از آنجایی که سازمان‌ها در هر یک از مراحل شکل‌گیری و رشد خود، قادر ویا مایل به تملک کلیه منابع مورد نیاز چرخه تولید محصول/خدمت خود نیستند، اقدام به شبکه‌سازی می‌نمایند؛ چراکه شبکه‌های ارتباطی، اولین و مهمترین ابزار سیّالیت منابع به سمت سازمان محسوب می‌شوند.

راهکارهای متن باز

راهکارهای متن باز

مشاوره راهکارهای متن-باز

تدوین طرح کسب و کار

تدوین طرح کسب و کار با رویکرد تکاملی

ساختار پیشنهادی برای تدوین طرح کسب و کار، بر اساس هر روش، رویکرد و یا دستورالعملی که باشد بایستی ضمن برخورداری از انعطاف لازم (ساختار ماژولار)، با تغییرات اندکی، در شرایط مختلف و مطابق اقتضاعات کسب و کار قابل به‌روزرسانی باشد. فرآیند تدوین طرح کسب و کار برای کسب و کارهای نوپا، می‌تواند به هر میزان که شما مایلید رسمی و یا غیررسمی تعریف شود.

برون سپاری

برون‌سپاری در کسب و کار

برون‌سپاری تحت عنوان سرمایه‌گذاری روی رابطه‌ای میان‌مدت با یک منبع خارج از مرزهای سازمان، به منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های آن منبع تعریف می‌گردد. برون‌سپاری در پاسخ به نیازهایی چون کاهش هزینه‌ها، کاهش زمان چرخه تولید و پیش‌تولید، تسریع پیشبرد و توزیع محصول و صرفه‌جویی در هزینه‌هایی همچون آموزش نیروی‌ انسانی، خرید تجهیزات و ... می‌باشد. برون‌سپاری ممکن است به جابجایی، حذف یا ایجاد و تغییر شغل منجر شود.

مشاوره کسب و کار

مشاوره کسب و کار

مشاوره کسب و کار از جمله مشاوره کارآفرینی و مشاوره راه اندازی کسب و کار از طریق مباشرت، مربیگری و در بسیاری موارد اجرا و استقرار کامل طرح تا حصول نتیجه را جزو اجتناب‌ناپذیر فرآیند مشاوره کسب و کار دانسته و فرآیندهای توسعه مشتری و توسعه محصول رو دو روی یک سکه می‌داند.