جهت جستجوی محتوای گروه اگزیت، از کلیدواژه مناسب در فیلد مقابل استفاده نمایید. سپس، نتایج در قسمت جستجوی پیشرفته، قابل بهینه‌سازی خواهد بود.

 

جذب نیروی انسانی

استخدام

گروه همکاری‌های اقتصادی اگست، به منظور تکمیل سرمایه انسانی خود، قصد دارد نسبت به جذب نیروی انسانی متخصص در قالب همکاری تمام وقت اقدام نماید. به منظور کسب اطلاعات بیشتر، به قسمت فرصت‌های شغلی مراجعه فرمایید.