جهت جستجوی محتوای گروه اگزیت، از کلیدواژه مناسب در فیلد مقابل استفاده نمایید. سپس، نتایج در قسمت جستجوی پیشرفته، قابل بهینه‌سازی خواهد بود.

 

راه‌کارهای مایکروسافت داینامیکز

راهکارهای مایکروسافت داینامیکز برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

توسعه راهکارهای مایکروسافت داینامیکز

از آنجایی که سازمان‌ها در هر یک از مراحل شکل‌گیری و رشد خود، قادر ویا مایل به تملک کلیه منابع مورد نیاز چرخه تولید محصول/خدمت خود نیستند، اقدام به شبکه‌سازی می‌نمایند؛ چراکه شبکه‌های ارتباطی، اولین و مهمترین ابزار سیّالیت منابع به سمت سازمان محسوب می‌شوند.

ساده‌ترین شکل شبکه ارتباطی، روابط خریدار – فروشنده بوده که سنگ بنای اولیه تمامی مفاهیم (سیستمیک) کسب و کار همچون مدیریت زنجیره تأمین، فرآیندهای استاندارد کسب و کار (گردش کار داخل سازمان)، انبارداری و توزیع، بازاریابی و فروش، و نهایتاً روابط و رضایتمندی مشتریان تعریف گردیده است. لذا با توجه به پیچیدگی‌ و تعدد این روابط وجود سیستم‌های اطلاعاتی به عنوان ابزاری استراتژیک اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. در همین راستا گروه اگست، با هدف افزایش بهره‌وری سازمان‌های ایرانی و با تکیه بر جدیدترین راهکارهای موجود نسبت به تمهید مشاوره و اجرای سیستم‌های اطلاعاتی در زمینه حسابداری (تولیدی و خدماتی)، مالی و خزانه‌داری، بازرگانی و زنجیره تأمین، انبار، فروش، توزیع و حمل، روابط مشتریان، حقوق و دستمزد، اموال و دارایی ثابت و نرم‌افزار خرده‌فروشی و فروشگاهی که توسط شرکت مایکروسافت به صورت یکپارچه (Enterprise Resource Planning) توسعه یافته متعهد گردیده است. بخشی از مهمترین راهکارهای قابل ارائه به صورت زیر تعریف می‌گردد: