جهت جستجوی محتوای گروه اگزیت، از کلیدواژه مناسب در فیلد مقابل استفاده نمایید. سپس، نتایج در قسمت جستجوی پیشرفته، قابل بهینه‌سازی خواهد بود.

 

طراحی مدل‌ کسب و کار

مشاوره مدل‌ کسب و کار

مشاوره مدل کسب و کار

فرآيندهای[1] طراحی شده در هر کسب و کار از مجموعه فعالیت‌های[2] هماهنگ تعریف شده كه مجموعاً یک یا چند هدف از اهدف کسب و کار مربوطه را مورد توجه قرار داده و نتایج مشخصی ایجاد می‌نماید. فعالیت‌های تشکیل‌دهنده هر فرآیند سنگ‌بنای اصلی آنها محسوب می‌گردند. این فعالیت‌ها؛ در حقیقت عملیات یا کاری هستند که در بخش‌بخش فرآیند به انجام رسیده و با تقدم و تأخر زمانی منجر به نتایج متفاوتی می‌گردند. به همین ترتیب بخش‌های مشخصی از فرآيند کسب و کار که از توالی مستقیم و خطی برخوردار هستند اصطلاحاً با عنوان «گردش کار» شناخته می‌شوند. بدین معنی، با مدیریت گردش کار می‌توان اطمینان حاصل کرد که فعالیت‌های فرآيند کسب و کار در جهت مشخص شده انجام می‌پذیرند. نکته حائز اهمیت در این خصوص این است که «گردش کار، نه به عنوان بخشی جزئی از فرآيند کسب و کار، بلکه اصلی‌ترین بخش‌ آن محسوب می‌شود».

از طرفی زنجیره‌ی ارزش، مجموعه‌ای از فرآیندها است که در یک یا چند بنگاه (که لزوماً در یک صنعت نیز فعالیت نمی‌نمایند)، به صورت زنجیروار انجام پذیرفته و نهایتاً به خلق ارزش مورد انتظار منتهی می‌شود. در این سیر سلسله‌وار تولید ارزش هر بنگاه سهم مشخصی از ارزش تولید شده نهایی (در قالب محصول/خدمت) را به خود اختصاص می‌دهد که اصطلاحاً «ارزش افزوده» آن بنگاه محسوب می‌گردد. با فرض این مراتب، هر یک از حلقه‌های این زنجیره دارای فرآیندهای خاص و منحصربفردی خواهند بود که نتیجه آن ارزش افزوده متمایز آن بنگاه در زنجیره و حتی در صنعت موضوع فعالیت می‌باشد. بدین ترتیب دیدگاه زنجیره ارزش، کمک می‌نماید تحلیل صنعت و هر یک از سازمان‌های فعال در آن بیشتر به واقعیت نزدیک بوده و نقش، جایگاه و اهمیت این سازمان‌ها را در شبکه روابط به خوبی بیان می‌دارد.

بوم مدل کسب و کار

به صورت کلی فعالیت‌های اصلی در زنجیره ارزش یک سازمان تجاری/تولیدی شامل موارد همچون ۱- تدارکات داخلی (شامل دریافت، ذخیره‌سازی، انبارداری، کنترل، حمل و نقل، و برنامه‌ریزی)، ۲- عملیات (شامل ماشین‌کاری، بسته‌بندی، مونتاژ، نگهداری و تعمیرات تجهیزات، آزمایش محصولات، و تمام فرآیندهایی که واسط تبدیل ورودی‌ها به خروجی‌ها خواهند بود)، ۳- تدارکات خارجی (شامل تمام فعالیت‌هایی که به منظور رساندن محصول آماده به مشتری صورت می‌گیرد مانند: مدیریت توزیع، حمل و نقل، تکمیل سفارش، و انبارکردن)، ۴- بازاریابی و فروش (فرآیندهایی که خریدار را تشویق به خرید محصول می‌نماید. مثل: انتخاب کانال توزیع، تبلیغات، ترفیع، قیمت‌گذاری، و مدیریت خرده‌فروشی)، ۵- خدمات (خدماتی که ارزش محصول را برای مشتری افزایش می‌دهد، مانند: خدمات نصب، راه‌اندازی، آموزش و ...)

در واقع مدل زنجیره ارزش، با هدف شناسایی تمایز و مزیت‌سازی هر یک از فرآیندها، یک سازمان را به مجموعه فعالیت‌های راهبردی خود تجزیه نموده و بدین ترتیب درک بهتری از رفتار هزینه‌ها، به منظور کنترل و مدیریت موثر این فرآیندها در اختیار مدیران قرار می‌دهد؛ با فرض این مفهوم که هر سازمان مجموعه‌ای از فرآیندهایی است که به صورت هماهنگ بر طراحی، تولید، بازاریابی، توزیع و پشتیبانی خدمات/محصولات استوار می‌باشد. در نهایت پورتر با لحاظ مفهوم حاشیه سود، که در حقیقت تفاوت بین کل ارزش پیشنهادی بنگاه در برابر مجموع هزینه‌های مترتب در انجام فعالیت‌های ارزشی است، چنین توضیح می‌دهد که تمایز و منحصربفرد بودن فرآیند هر بنگاه بایستی منجر به ایجاد مزیتی به نام «حاشیه سود» گردد.

طراحی مدل کسب و کار

مشاوران گروه همکاری‌های اقتصادی اگست، تلاش می‌نماید با بازنگری فرآیندهای کسب و کارهای کوچک و متوسط، هسته‌های کارآفرین و استارتاپ‌ها نسبت به بهینه‌سازی و تطابق این فرآیندها با چشم‌انداز و مأموریت بنگاه ارائه طرح نموده و در نهایت ضمن طراحی مدل بهینه و یکپارچه فرآیندی، هماهنگی و سینرژی را در بنگاه تقویت نماید. کارآفرینان و تیم‌های استارتاپ می‌توانند به منظور طرح پرسش‌های خود و یا کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با ما تماس بگیرند.[1] Processes

[2] Tasks