جهت جستجوی محتوای گروه اگزیت، از کلیدواژه مناسب در فیلد مقابل استفاده نمایید. سپس، نتایج در قسمت جستجوی پیشرفته، قابل بهینه‌سازی خواهد بود.

 

مقــالات

مدل مالی و مدل سازی مالی در استارتاپ و کسب و کار نوپا

مدل سازی مالی برای استارتاپ‌ها

در مسیر راه‌اندازی و توسعه کسب و کار با مدل مالی - نمایش ریاضی خلاصه شده‌ و دقیقی از نحوه عملیات و کارکرد کسب و کار (و مهم‌تر، این‌که به چه سمتی حرکت می‌کند) - دغدغه اصلی سرمایه‌گذاران یعنی ریسک‌ها را هدف قرار می‌دهیم؛ و از تنها زبان ارتباطی موثر با گروه‌های ذینفع، در قالب مدلی که یک برنامه عملیاتی قابل دفاع را شبیه‌سازی نموده و با مفروضات شفاف خود، کاهش یا پوشش‌های مناسبی برای ریسک‌های مورد نظر این گروه‌ها در نظر می‌گیریم.

شرایط اخذ مجوز از اتحادیه‌های صنفی

اتاق اصناف ایران

شرایط و مراحل دریافت مجوز واحدهای صنفی

شرایط دریافت مجوز از واحدهای صنفی مربوطه که در تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی مشخص شده، چنین توضیح می‌دهد...

 

ماده 1: هر فردی که بخواهد واحد صنفی ایجاد کند قبل از سپردن هر گونه تعهد، اجاره یا خرید محل باید جهت اخذ مجوز لازم به اتحادیه صنف مربوطه مراجعه و درخواست کتبی خود را تسلیم نماید.

طبقه بندی علامت تجاری صنعتی

طبقه بندی علامت تجاری صنعتی

طبقه‌بندی علامت تجاری موارد استفاده متعددی دارد، ولی کاربرد اصلی آن در خصوص تعیین موضوع و زمینه اصلی فعالیت برند تجاری است.

صفحه‌ها