جهت جستجوی محتوای گروه اگزیت، از کلیدواژه مناسب در فیلد مقابل استفاده نمایید. سپس، نتایج در قسمت جستجوی پیشرفته، قابل بهینه‌سازی خواهد بود.

 

وبلاگ‌ها

چالش‌ها و راهکارهای حقوقی کسب و کارهای کوچک ایرانی

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

تدوین طرح کسب و کار

تدوین طرح کسب و کار با رویکرد تکاملی

ساختار پیشنهادی برای تدوین طرح کسب و کار، بر اساس هر روش، رویکرد و یا دستورالعملی که باشد بایستی ضمن برخورداری از انعطاف لازم (ساختار ماژولار)، با تغییرات اندکی، در شرایط مختلف و مطابق اقتضاعات کسب و کار قابل به‌روزرسانی باشد. فرآیند تدوین طرح کسب و کار برای کسب و کارهای نوپا، می‌تواند به هر میزان که شما مایلید رسمی و یا غیررسمی تعریف شود.

شاخص آمادگی شبکه‌ای و شبکه‌های اجتماعی

شاخص آمادگی شبکه‌ای و شبکه‌های اجتماعی

چندی است که سازمان مدیریت صنعتی  به تبعیت از انجمن اقتصاد جهانی و با توجه به جایگاه خود در ایدرو و به صورت کلی در صنعت و اقتصاد صنعتی کشور اقدام به تأسیس مرکز ارزیابی و تحلیل اقتصاد (رصد) نموده است.

نقش دولت در توسعه مشاوره مديريت كشور - دکتر غلامرضا کیـانی

نقش دولت در توسعه مشاوره مديريت كشور

چكيده
دولتها درنقش كارفرما متولي توسعه كشور، مي توانند در راستاي توسعه ملي به ايجاد نهادهاي مشاوره مديريت بپردازند. بسترسازي، بازارسازي و نظام سازي سه عامل بسيار مهمي هستند كه دولتها مي توانند با فراهم كردن زمينه تحقق اين عوامل، نقش بااهميتي را در ايجاد نهادهاي مشاوره مديريت ايفا كنند. مقاله زير در حقيقت، مقدمه اي است براي دعوت به تفكر و نقطه آغازي است براي حصول توافق درباره يك مدل و چهارچوب فكري در زمينه نقش دولت در توسعه مشاوره مديريت در كشور.