جهت جستجوی محتوای گروه اگزیت، از کلیدواژه مناسب در فیلد مقابل استفاده نمایید. سپس، نتایج در قسمت جستجوی پیشرفته، قابل بهینه‌سازی خواهد بود.

 

شرکای کلیدی و حامیان

حمایت رسمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران از گروه اگزیت

حمایت دانشکده کارآفرینی

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، طی قراردادی شرکت گروه همکاری‌های اقتصادی اگست را به منظور ارتباط هرچه بیشتر صنعت و دانشگاه و تبادل نظر میان اساتید و خبرگان این حوزه در خصوص طرح‌ها و برنامه‌های این شرکت، از سال 1392-1395 در شمول کسب و کارهای مورد حمایت خود قرار داد.