جهت جستجوی محتوای گروه اگزیت، از کلیدواژه مناسب در فیلد مقابل استفاده نمایید. سپس، نتایج در قسمت جستجوی پیشرفته، قابل بهینه‌سازی خواهد بود.

 

تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک - راه‌کار توسعه بازار

تجارت الکترونیک - راه‌کار توسعه بازار

تجارت الکترونیک با افزایش بهره‌وری و مقیاس‌پذیری کسب و کار، ضمن ایجاد دسترسی بیشتر و آسان‌تر به بازارهای گسترده، بدون تعطیلی و در برگیرنده میلیون‌ها مصرف‌کننده با ترجیحات متفاوت، با ایجاد فرصت‌های جدید کسب و کار، معادلات کلی مبادلات سنتی را به نفع کسب و کار شما  تغییر می‌دهد.

کسب و کار آنلاین

کسب و کار آنلاین
فارسی

تجارت الکترونیک به عنوان زیربخشی از کسب و کار آنلاین که کلیه فرایندهای کسب و کار سازمان از قبیل تولید، تحقیق و توسعه، امور اداری، حسابداری و مالی، مدیریت نیروی انسانی، پشتیبانی و تجارت در بستر ارتباطات الکترونیک را شامل می‌گردد، تنها شکل مجازی فرایند‌های تجاری سازمان است.

فناوری

مشاوره، فناوری
فارسی

مشاوره فناوری