جهت جستجوی محتوای گروه اگزیت، از کلیدواژه مناسب در فیلد مقابل استفاده نمایید. سپس، نتایج در قسمت جستجوی پیشرفته، قابل بهینه‌سازی خواهد بود.

 

لزوم ثبت شرکت

ثبت و تغییرات شرکت‌ها

ثبت و تغییرات شرکت‌ها

ثبت، تأسیس، تصمیمات و تغییرات شرکت‌ها

شخص حقوقی به ماهیت وجودی اعتباری اطلاق می‌شود که زنده نیست و انسان هم نیست که مستقلاً طرف حق واقع شود، ولی مستقلاً می‌تواند دارای حقوق و تکالیفی شوند و محدودیت‌ها و تشریفاتی بر آنها تحمیل شود تا در فرجام، مصلحت اشخاص حقیقی بهره برنده از این شخص حقوقی، مراعات گردد. پس وجود شخص حقوقی و شخصیت آن، به اعتبار اشخاص حقیقی ذینفع از آن.

اعتباری بودن وجود شخصیت حقوقی