جهت جستجوی محتوای گروه اگزیت، از کلیدواژه مناسب در فیلد مقابل استفاده نمایید. سپس، نتایج در قسمت جستجوی پیشرفته، قابل بهینه‌سازی خواهد بود.

 

استارتاپ

توسعه محصول - نوآوری در کسب و کار نوپا و استارتاپ

توسعه محصول با نوآوری

مشاوره توسعه محصول جدید (از طریق نوآوری) در کسب و کار نوپا و استارتاپ با روش‌های چابک در مقابل روش آبشاری از اصول خاصی طبعیت می‌کند و مشاوران گروه اگزیت آمادگی دارند نسبت به تکمیل و تصحیح فرآیند‌های مورد نیاز نسبت به ارائه مشاوره‌های لازم اقدام نماید.

راهکارهای متن باز

راهکارهای متن باز

مشاوره راهکارهای متن-باز

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

تدوین طرح کسب و کار

تدوین طرح کسب و کار با رویکرد تکاملی

ساختار پیشنهادی برای تدوین طرح کسب و کار، بر اساس هر روش، رویکرد و یا دستورالعملی که باشد بایستی ضمن برخورداری از انعطاف لازم (ساختار ماژولار)، با تغییرات اندکی، در شرایط مختلف و مطابق اقتضاعات کسب و کار قابل به‌روزرسانی باشد. فرآیند تدوین طرح کسب و کار برای کسب و کارهای نوپا، می‌تواند به هر میزان که شما مایلید رسمی و یا غیررسمی تعریف شود.

توسعه مشتری

مشاوره توسعه مشتری در گروه اگزیت

توسعه مشتری تیم راه انداز، استارتاپ و کسب و کار نوپا، مدلی که برای مواجهه با ریسک بازار، یکی از اساسی‌ترین ریسک‌های راه‌اندازی هر کسب و کار محسوب می‌شود رو پوشش می‌ده. مشاوران اگزیت با ارتباط با طیف وسیعی از استارتاپ‌ها نسبت به ارائه مشاوره‌های کاربردی در این زمینه و طراحی مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختاریافته و همچنین تکنیک‌های مربوطه اقدام می‌کنند.

صفحه‌ها