جهت جستجوی محتوای گروه اگزیت، از کلیدواژه مناسب در فیلد مقابل استفاده نمایید. سپس، نتایج در قسمت جستجوی پیشرفته، قابل بهینه‌سازی خواهد بود.

 

توجیهی

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی

نوشتن طرح توجیهی

طرح توجیهی یا به تعبیری مطالعات امکان سنجی تجزیه و تحلیلی روی ایده کسب و کار یا پروژه مورد نظر سرمایه‌گذار و تیم کارآفرین است که به منظور بررسی نتایج و خروجی‌های کسب و کار در مقابل نتایج مورد انتظار صورت می‌گیرد. طرح توجیهی با به نمایش درآوردن نقاط ضعف و قوت پروژه، عملکرد هر بخش را مشخص می‌نماید. مهمتر اینکه طرح توجیهی مشخص می‌نماید که چه منابعی و به چه میزان در فاز ساخت مورد نیاز است تا پروژه با موفقیت اجرا شود.