جهت جستجوی محتوای گروه اگزیت، از کلیدواژه مناسب در فیلد مقابل استفاده نمایید. سپس، نتایج در قسمت جستجوی پیشرفته، قابل بهینه‌سازی خواهد بود.

 

رقابت

استراتژی رقابتی کسب و کار

استراتژی کسب و کار

در راه اندازی کسب و کار جدید، استارتاپ‌ها و شرکت‌های کوچک در اغلب موارد شخص کارآفرین مسؤولیت مباحث استراتژیک سازمان را در کنار مباحث فنی و اداری نظیر تولید و خدمات به صورت توأمان دارند و این مهم ضرورت بهره‌گیری از خدمات مشاوره استراتژی رقابتی کسب و کار را دوچندان می‌نماید.