جهت جستجوی محتوای گروه اگزیت، از کلیدواژه مناسب در فیلد مقابل استفاده نمایید. سپس، نتایج در قسمت جستجوی پیشرفته، قابل بهینه‌سازی خواهد بود.

 

فناوری اطلاعات

فناوری

مشاوره فناوری

مشاوران نقش برجسته‌ای در کمک به استقرار این سیستم‌های پیچیده نظیر درگاه الکترونیکی فروش(EPOS)، سیستم‌های برنامه‌ریزی یکپارچه منابع سازمانی (ERP) و مدیریت روابط مشتریان(CRM) ایفاء نموده‌اند. تمامی این سیستم‌ها امکان دسترسی به حجم فزاینده داده را فراهم می‌نمایند. خدمات مشاوره فناوری گروه اگزیت بر راهکار مبتنی بر سیستم های باز متن در کنار راهکارهای پرداخت نظیر درگاه پرداخت ارزی و همچنین راهکارهای اطلاعات مدیریتی نظیر مایکروسافت داینامیکز استوار است. 

شاخص آمادگی شبکه‌ای و شبکه‌های اجتماعی

شاخص آمادگی شبکه‌ای و شبکه‌های اجتماعی

چندی است که سازمان مدیریت صنعتی  به تبعیت از انجمن اقتصاد جهانی و با توجه به جایگاه خود در ایدرو و به صورت کلی در صنعت و اقتصاد صنعتی کشور اقدام به تأسیس مرکز ارزیابی و تحلیل اقتصاد (رصد) نموده است.