جهت جستجوی محتوای گروه اگزیت، از کلیدواژه مناسب در فیلد مقابل استفاده نمایید. سپس، نتایج در قسمت جستجوی پیشرفته، قابل بهینه‌سازی خواهد بود.

 

مدل سازی

مدل سازی تقاضا

مدل سازی تقاضا

مدل سازی تقاضا متفاوت از پیش بینی تقاضا است. به عبارت ساده، در مدل‌سازی به جای پیش‌بینی صرف تقاضا، الگوی تقاضا شبیه‌سازی شده و به این ترتیب علاوه بر امکان پیش‌بینی، امکان تعقیب رفتار تقاضا بر مبنای تغییر متغییرهای ورودی مدل نیز وجود خواهد داشت. پیش‌بینی به طور معمول با جمع‌آوری مجموعه‌ای از داده ها شروع شده،

تجزیه و تحلیل مشتری

تجزیه و تحلیل مشتری

مشاوره تجزیه و تحلیل مشتری به فرآیندها و فناوری‌هایی اطلاق می‌شه که با مدل سازی تقاضا بینش لازم در حوزه مشتری و بازار رو در اختیار کسب و کار قرار می‌ده؛ تا امکان ارائه به موقع پیشنهادهایی مورد توجه و اولویت مشتریان با پاسخ‌هایی قابل پیش‌بینی رو، برای کسب و کار جهت توسعه مشتری و بازار فراهم کنه.

مدل مالی و مدل سازی مالی

مدل سازی مالی برای استارتاپ‌ها

در مسیر راه‌اندازی و توسعه کسب و کار با مدل مالی - نمایش ریاضی خلاصه شده‌ و دقیقی از نحوه عملیات و کارکرد کسب و کار (و مهم‌تر، این‌که به چه سمتی حرکت می‌کند) - دغدغه اصلی سرمایه‌گذاران یعنی ریسک‌ها را هدف قرار می‌دهیم؛ و از تنها زبان ارتباطی موثر با گروه‌های ذینفع، در قالب مدلی که یک برنامه عملیاتی قابل دفاع را شبیه‌سازی نموده و با مفروضات شفاف خود، کاهش یا پوشش‌های مناسبی برای ریسک‌های مورد نظر این گروه‌ها در نظر می‌گیریم.