جهت جستجوی محتوای گروه اگزیت، از کلیدواژه مناسب در فیلد مقابل استفاده نمایید. سپس، نتایج در قسمت جستجوی پیشرفته، قابل بهینه‌سازی خواهد بود.

 

مدل مالی

مدل مالی چیست - کاربردهای مدل سازی مالی در سرمایه گذاری

مدل سازی مالی چیست

مدل سازی مالی از با ارزش‌ترین مهارت‌ها در مشاوره مالی یا مشاوره سرمایه گذاری بوده و کاربرد اصلی هر مدل مالی ترکیب تکنیک‌های حسابداری، مالی و شاخص‌های کلیدی کسب و کار، برای ایجاد یک نمایه انتزاعی (مدل) از آن کسب و کار، و پیش بینی نزدیک به واقعیتی از عملکرد طرح در حالات و سناریوها مختلف می‌باشد.

مدل مالی و مدل سازی مالی

مدل سازی مالی برای استارتاپ‌ها

در مسیر راه‌اندازی و توسعه کسب و کار با مدل مالی - نمایش ریاضی خلاصه شده‌ و دقیقی از نحوه عملیات و کارکرد کسب و کار (و مهم‌تر، این‌که به چه سمتی حرکت می‌کند) - دغدغه اصلی سرمایه‌گذاران یعنی ریسک‌ها را هدف قرار می‌دهیم؛ و از تنها زبان ارتباطی موثر با گروه‌های ذینفع، در قالب مدلی که یک برنامه عملیاتی قابل دفاع را شبیه‌سازی نموده و با مفروضات شفاف خود، کاهش یا پوشش‌های مناسبی برای ریسک‌های مورد نظر این گروه‌ها در نظر می‌گیریم.

مدل سازی مالی چند بعدی چیست

مدلسازی چند بعدی چیست؟
در حوادث شام و دیگر مناسبت های اجتماعی شرکت می کنم، این موضوع مشترک است که موضوع بحث به عنوان "کار" پایان می یابد. وقتی به دوستانم می گویم که شرکت ما یک ابزار مدل سازی مالی چند بعدی را ایجاد می کند، من اغلب نگاهی بی نظیر و بسیاری از سوالات پیگیری ناامید می کنم.