جهت جستجوی محتوای گروه اگزیت، از کلیدواژه مناسب در فیلد مقابل استفاده نمایید. سپس، نتایج در قسمت جستجوی پیشرفته، قابل بهینه‌سازی خواهد بود.

 

مدل مالی استارتاپ

مدل مالی و مدل سازی مالی

مدل سازی مالی برای استارتاپ‌ها

در مسیر راه‌اندازی و توسعه کسب و کار با مدل مالی - نمایش ریاضی خلاصه شده‌ و دقیقی از نحوه عملیات و کارکرد کسب و کار (و مهم‌تر، این‌که به چه سمتی حرکت می‌کند) - دغدغه اصلی سرمایه‌گذاران یعنی ریسک‌ها را هدف قرار می‌دهیم؛ و از تنها زبان ارتباطی موثر با گروه‌های ذینفع، در قالب مدلی که یک برنامه عملیاتی قابل دفاع را شبیه‌سازی نموده و با مفروضات شفاف خود، کاهش یا پوشش‌های مناسبی برای ریسک‌های مورد نظر این گروه‌ها در نظر می‌گیریم.