جهت جستجوی محتوای گروه اگزیت، از کلیدواژه مناسب در فیلد مقابل استفاده نمایید. سپس، نتایج در قسمت جستجوی پیشرفته، قابل بهینه‌سازی خواهد بود.

 

مشاوره تجارت الکترونیک

کسب و کار آنلاین

کسب و کار آنلاین

تجارت الکترونیک به عنوان زیربخشی از کسب و کار آنلاین که کلیه فرایندهای کسب و کار سازمان از قبیل تولید، تحقیق و توسعه، امور اداری، حسابداری و مالی، مدیریت نیروی انسانی، پشتیبانی و تجارت در بستر ارتباطات الکترونیک را شامل می‌گردد، تنها شکل مجازی فرایند‌های تجاری سازمان است.