رویه حفظ حریم شخصی

بیانیــــه محـــرمانـگی

شرکت گروه همکاری‌های اقتصادی اگست، متعهد به حفاظت از اطلاعات محرمانه شماست. این بیانیه، مجموعه ملاحظاتی که در خصوص حفاظت از اطلاعات شخصی و حریم خصوصی شما در حین بازدید از سایت و بهره‌مندی از خدمات مربوطه، انجام گرفته و یا حسب مورد لحاظ خواهد گردید، را توضیح می‌دهد.

  • کلیه اطلاعات شما، شامل  نام‌، عنوان، شغل و آدرس‌ پست الکترونیکی و ... که در وب سایت این شرکت وارد می‌شوند، انحصاراً جهت استفاده از خدمات همین شرکت بکار گرفته خواهند شد و تحت هیچ شرایطی (غیر از حکم قضایی مراجع ذیصلاح) در اختیار هیچ سازمان یا موسسه دیگری قرار نخواهند گرفت.
  • اطلاعاتی نظیر آدرس IP شما، Cookies و سایر اطلاعات مربوطه به بازدید شما از وب سایت که به صورت خودکار در سرورها ذخیره سازی شده و به منظور تجزیه و تحلیل و بررسی مدت زمان بازدید شما از وب سایت، صفحات مورد توجه و نهایتاً بهبود ارائه خدمات ما مورد استفاده قرار خواهد گرفت، مشمول مقررات حفظ حریم خصوصی بوده و به هیچ عنوان در اختیار اشخاص ثالث قرار نخواهد گرفت.
  • در خصوص ارسال درخواست استخدام و فرصت های همکاری، کلیه اطلاعاتی که در فرم قید می‌شود، مشمول  مقررات حفظ حریم خصوصی بوده و به هیچ عنوان در اختیار اشخاص ثالث قرار نخواهد گرفت.

بدین وسیله اعلام می‌گردد که شما به هیچ عنوان ملزم و یا مجبور، به ارائه این اطلاعات نبوده و در صورت عدم ارائه اطلاعات مذکور، فقط از دریافت برخی از خدمات مربوطه به وب سایت این شرکت محروم می‌شوید.

Greek-Logo

با درج ایمیل خود، جهت دریافت راهنما و نکته‌های تخصصی روزانه، در خبرنامه ثبت‌نام نمایید؛
تا با راهکارهای داده-محور و رویکرد مبتنی بر شواهد توسعه کسب و کار گروه اگزیت، آشنا شوید.