کاتالوگ خدمات توسعه کسب و کار گروه اگزیت - رشد ارگانیک و غیرارگانیک

توسعه کسب و کار با دو رویکرد متفاوت ۱)‌ استراتژی‌های توسعه ارگانیک؛ و ۲)‌ راهکارهای توسعه غیرارگانیک کسب و کار قابل مشاوره و برون‌سپاری است. استراتژی‌های توسعه ارگانیک کسب و کار، با تکیه بر مکانیزم‌های رشد درون‌زا و با اهرم‌سازی شاخص‌های عملکردی کسب و کار صورت گرفته و شامل بر چهار انتخاب ماتریس اولیه آنسوف، در برگیرنده ۱) نفوذ در بازار، ۲) توسعه محصول، ۳) توسعه بازار و ۴) متنوع‌سازیه.
در مقابل راهکارهای غیرارگانیک توسعه کسب و کار بر مکانیزم‌های رشد برون‌زا متمرکز بوده و با اهرم‌سازی شاخص‌های مالی کسب و کار صورت می‌گیره و شامل راهکارهایی نظیر ۱) برون‌سپاری، ۲) اعطای نمایندگی، حق لیسانس، فراامتیاز (فرانچایز)، ۳) کنسرسیوم، ۴) مشارکت انتفاعی و ۵) ادغام و تملیکه.

شرکت «گروه همکاری‌های اقتصادی اگست» با نام تجاری «گروه اگزیت» افتخار داره به عنوان یکی از پیشتازان ارائه مشاوره، برون‌سپاری و خدمات توسعه کسب و کار در مشاوره توسعه ارگانیک با استقرار فناوری‌های سازمان دیجیتال، ارزیابی ایده و توسعه مشتری، مطالعه بازار و تدوین طرح‌های FS و BP، تجزیه و تحلیل مشتری جهت بخش‌بندی بازار، تناسب قابلیت‌های محصول با بازار، مدل‌سازی تقاضا و قیمت‌گذاری، ارزش مشتری، نرخ ریزش مشتری و هزینه مهاجرت، بهینه‌سازی تبلیغات، ... و همچنین مشاوره توسعه غیرارگانیک با خدمات مدل‌سازی مالی، ارزش‌گذاری کسب و کار، خرید، فروش و مدیریت دارایی‌های پویا، در کنار کارآفرینان و مدیران قرار بگیرد.

تمامی این خدمات، با روش‌شناسی توسعه کسب و کار مبتنی بر شواهد صورت می‌گیره، که مستندات اون‌، نه تنها پایه محکمی رو در جلسات توجیه‌پذیری شکل می‌ده، بلکه در قالب داشبورد مدیریتی برای پایش شاخص‌های کلیدی هم، موثره.