جهت جستجوی محتوای گروه اگزیت، از کلیدواژه مناسب در فیلد مقابل استفاده نمایید. سپس، نتایج در قسمت جستجوی پیشرفته، قابل بهینه‌سازی خواهد بود.

 

توسعه بازار

توسعه بازار

مشاوره توسعه بازار

استراتژی توسعه بازار با تکیه بر قابلیت‌های موجود در محصولات، زمینه ورود به بخش‌های مختلف بازار و یا عرضه محصول در جغرافیایی گسترده‌تر را مورد توجه قرار می‌دهد، با این پیش‌فرض که ساختارهای نهادی (فرهنگ، قوانین، انتظارات و ...) در بازارهای جدید امکان افزایش مشتریان بالفعل را فراهم می‌نماید. 

هنگامي که کسب و کار‌ها براي ترسيم آينده خود و براساس فعاليت‌هاي موجود و در برنامه‌ريزي‌هاي استراتژيک با هدف رشد و توسعه، ميزان فروش و سود‌ آوري را پيش بيني مي‌کنند؛ اگر بين فروش مورد انتظار در آينده و فروش پيش بيني شده فاصله‌اي موجود باشد، گزينه‌هاي مختلفي براي پر کردن اين فاصله توصیه شده که عملاً سه استراتژی مشخص پيش روي بنگاه قرار می‌گیرد که عبارتند از: رشد متمرکز، رشد ائتلافي  و رشد از طریق متنوع سازي.
در استراتژی رشد متمرکز که عملاً اولين اقدام تمامی کسب و کارهای نوپا مي‌باشد، با بررسي امکان بهبود عملکرد در فعاليتهاي جاری، مسیر رشد تعقیب می‌گردد؛ به منظور کشف فرصت‌هاي جديد در راستای رشد متمرکز، مدلي ارائه شده که به مدل گسترش محصول – بازار شهرت دارد. بر اساس اين مدل، کسب و کار به منظور توسعه بازار خود، چهار انتخاب استراتژيک پيش رو خواهد داشت:

  • استراتژي نفوذ در بازار: اين استراتژي به معني باقيماندن در بازار فعلي با استفاده از محصولات فعلي و تلاش براي توسعه سهم بازار است.
  • استراتژي توسعه محصول: در اين استراتژي، کسب و کار در بازار فعلي، محصولات جديدي را عرضه مي‌کند و با توسعه فروش آنها خود را در بازار فعلي ارتقاء مي‌دهد.
  • استراتژي توسعه بازار: در اين استراتژي، کسب و کار با تکيه بر قابليت‌هاي فعلي براي توليد محصولات، به بازارهاي جديد وارد شده و با عرضه محصول در اين بازارها فروش خود را توسعه مي‌دهد.
  • استراتژي متنوع سازي: اين استراتژي به معنی عرضه محصولات جديد، در بازارهاي جديد است و ريسک و منابع مورد نیاز آن بيش از ساير روشها است. اين استراتژي زمانی توجيه‌پذير است که فرصت‌هاي خوبي خارج از محصولات فعلي و بازارهاي فعلي در دسترس باشد و يک فرصت خوب، فرصتي است که در صنعت بسيار جذاب بوده و شرکت نيز از امکان موفقيت در آن برخوردار باشد.

صادرات به عنوان معمول‌ترين راه پيش روي کسب و کارها، خصوصاً شركتهاي كوچك و متوسط، براي ورود به بازارهاي خارجي و توسعه بازار شناخته شده است. يكي از مهمترين دلايل اين امر اين است كه صادرات، در قياس با ساير روشهاي توسعه کسب و کار، به منابع كمتري نياز دارد. از اين‌رو، فروش صادراتي به طور فزاينده به عنوان راهکار مناسب جهت افزایش فروش و نهایتاً رشد شركت مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص دو رويكرد بديل در ادبيات صادرات شناسايي شده و مورد بحث قرار گرفته است: تمركز بازار، به معني تمركز استراتژيك شركت بر تعدادي از بازارهاي صادراتي که به دقت انتخاب شده و تخصيص منابع براي فعاليت‌هاي صادراتي در همين بازارها؛ و گسترش بازار، به معني صادرات به هر تعداد بازاري كه مقدور باشد، بدون توجه ويژه به بازاري خاص. با این وجود بسیاری از کسب و کارها، خصوصاً استارت آپ‌ها و هسته‌های کارآفرین حتی منابع لازم برای این دو رویکرد را نیز در ابتدای راه در اختیار ندارند. این بنگاه‌ها به دليل محدوديت‌هايي که دارند نمي‌توانند به تنهايي منابع مالي و اطلاعاتي لازم براي اداره فعاليت‌هاي بازرگاني بين المللي خود را تامين کنند. به همين دليل بهترين راه براي اين واحدها جهت ورود به بازارهاي جهاني و افزايش صادرات، استفاده از خدمات و مشاوره صادرات يک واسطه صادراتي است. خدمات واسطه‌هاي صادرات عموما به دو دسته زیر تقسيم می‌شود.

  1. خدماتي در راستاي شناسايي نياز و ايجاد تقاضا.
  2. خدماتي در جهت پردازش و پاسخ به تقاضا.