معماری ارزش پیشنهادی

معماری ارزش پیشنهادی - شناسنامه

دسته‌بندی:
راهکار توسعه محصول
مخاطبان:
کسب و کار نوپا
کسب و کار بالغ
قابل برون‌سپاری:
قابل انجام به صورت تعاملی
قالب خروجی:
اولویت‌بندی قابلیت‌های MVP

معماری ارزش پیشنهادی - شرح خدمت

معماری ارزش پیشنهادی در قالب فهرستی از قابلیت‌ها و ویژگی‌های بسته محصول/خدمت، در دفتر کار شما توسط تیم راه‌انداز یا مدیران پروژه سازمانی، صرفاً شامل مجموعه‌ای از حدس‌ها و مفروضات است که بایستی با انتظارات بازار، متناسب شوند. فرآیند ایجاد تناسب محصول با بازار، قابل برون‌سپاری کلی نیست و مشاور در نقش هدایتگر در کنار تیم راه‌انداز ایفای نقش می‌نماید. به منظور ایجاد تناسب بین محصول/خدمت با انتظارات بازار، این مشاور از چهارچوب توسعه مشتری بهره می‌گیرد. در این روش‌شناسی، طی مراحلی، دردها و مسکن‌ها، منافع و دستاوردها در کنار مفروضات اصلی اجزای ۴ گانه بازارپذیری کسب و کار به صورت آزمون‌پذیر تبیین شده، از طریق مصاحبه عمیق نیمه‌ساختار یافته با مشتریان بالقوه، به محک آزمون گذاشته می‌شود. تأیید این مفروضات کلید ادامه مسیر، و رد آنها مستلزم بازگشت و تغییر مفروضات خواهد بود. این فرآیند رفت و برگشتی تا تأیید همه مفروضات ارزش پیشنهادی ادامه پیدا می‌کند.

خروجی مشاوره و هدایتگری معماری ارزش پیشنهادی، فهرستی با اولویت‌بندی قابلیت‌های کمینه محصول پذیرفتی در از نظر مشتریان بالقوه در بازار هدف است.

معماری ارزش پیشنهادی - مختصات

متوسط هزینه
17.9
متوسط زمان
30
تجربه مشاور
73

جهت اطلاع از بهترین قیمت‌ها و یا تعیین وقت مشاوره با ما تماس بگیرید!

کارشناسان گروه اگزیت آمادگی دارند پیشنهادهایی شامل شرح خدمات متناسب با نیاز کسب و کار شما را تنظیم نموده و با قیمت رقابتی جهت تصمیم‌گیری در اختیار تیم‌های راه انداز، استارتاپ‌ها و مدیران کسب و کارهای کوچک قرار دهند.

خدمات مشابه

Greek-Logo

با درج ایمیل خود، جهت دریافت راهنما و نکته‌های تخصصی روزانه، در خبرنامه ثبت‌نام نمایید؛
تا با راهکارهای داده-محور و رویکرد مبتنی بر شواهد توسعه کسب و کار گروه اگزیت، آشنا شوید.