مدیریت و مشارکت در پروژه

مدیریت پروژه و مشارکت در طرح‌های مشاوره‌ای

مديريت پروژه، ارائه يك راه حل جامع، شفاف، و مدون در خصوص تغییر تعریف گردیده، تغییـری از وضع موجود به سمت وضعیت مطلوب. فرآیند این تغییر در چهارچوب زمانی معینی پیگیری شده و از طریق کمی نمودن مولفه‌های تصمیم، امکان مدیریت پیشرفت بخش‌های مختلف طرح را میسر می‌سازد.

گروه همکاری‌های اقتصادی اگست، در حوزه مدیریت پروژه‌های موضوع مشاوره خود، بر مبنای مطالعات صورت گرفته و نیازسنجی سازمان نسبت به ارائه راهکار مبتنی بر مدل‌هایی همچون مدیریت پورتفوی پروژه‌ها (PPM) و یا مدل بلوغ مدیریت پروژه سازمانی (OPM3) اقدام نموده و از استاندارد پیکره دانش مدیریت پروژه  (PMBOK) بهره می‌گیرد. به همین ترتیب، امکان مشارکت در پروژه‌های امکان‌سنجی شده نیز در نظر گرفته شده است. کارآفرینان محترم و صاحبان ایده‌های کسب و کار می‌توانند به منظور بررسی شرایط همکاری در خصوص مدیریت و یا مشارکت در پروژه از طریق یکی از کانال‌های ارتباطی با ما تماس گرفته و یا خلاصه‌ای از طرح کسب و کار خود را برای ما ارسال نمایند تا کارشناسان ضمن بررسی طرح، نسبت به ارائه پاسخ مقتضی اقدام نمایند.

Greek-Logo

با درج ایمیل خود، جهت دریافت راهنما و نکته‌های تخصصی روزانه، در خبرنامه ثبت‌نام نمایید؛
تا با راهکارهای داده-محور و رویکرد مبتنی بر شواهد توسعه کسب و کار گروه اگزیت، آشنا شوید.