توسعه مشتری

فرآیند توسعه مشتری در خدمات گروه اگزیت

مشاوره توسعه مشتری استارتاپ و کسب و کار نوپا

در سال‌های اخیر به واسطه کم‌رنگ‌تر شدن بودجه عمرانی و سایر ردیف‌های هزینه‌ای دولت در چرخه بازار و کسب و کار، امکان بروز و حضور کسب و کارهای نوپا مبتنی بر دانش و سرمایه انسانی فزونی یافته است. افزایش ضریب نفوذ اینترنت و استفاده فراگیر از ابزارهای دیجیتال در میان ایرانیان نیز به رونق هرچه بیشتر گردش مالی و همچنین انباشت تجربه و دانش مکنون سازمانی در این کسب و کارها کمک شایانی نموده است. حقیقتی که با مراجعه به آمار‌های تراکنش درگاه‌های اینترنتی به شفافیت قابل لمس می‌باشد. خوشبختانه چشم‌انداز این روند نیز با توجه به تغییرات فضای کسب و کار ایران، به رغم تمامی کاستی‌های موجود توسط اغلب کارشناسان مثبت ارزیابی می‌گردد.

نکته حائز اهمیت در این خصوص شکل‌گیری و تثبیت این بخش از بازار بر مبنای مزیت‌های رقابتی و نسبی در حوزه‌های مختلف کسب و کار است. به عبارت دیگر، در بخش قابل توجهی از این بازار، صرف توان رقابت‌پذیری، تناسب محصولات و خدمات با نیاز مشتریان در کنار توجیهات اقتصادی طرح کسب و کار، منجر به جذب سرمایه و تداوم کسب و کار می‌گردد که خوشبختانه نمونه‌های متعددی را می‌توان برای آن برشمرد. در اینچنین اکوسیستم‌هایی، تمامی اجزاء زنجیره ارزش کسب و کار نیز، نیازمند تعریف جایگاه خود بر مبنای مزیت رقابتی خواهند بود، چراکه تنها و تنها در صورتیکه این زنجیره ارزش، تأمین کننده ارزش واقعی برای کسب و کار مورد نظر باشد، می‌توان انتظار داشت که بنگاه مورد نظر، موفق به ارائه ارزش پیشنهادی خود به مشتریان هدف شده و در بازار باقی بماند. بدین ترتیب با توجه به اهمیت رقابت‌پذیری کسب و کار، فرآیند توسعه مشتری در راستای این استراتژی برای تمامی اجزاء این اکوسیستم و عناصر زنجیره ارزش آن نقش اساسی ایفا می‌نماید.

مراحل توسعه مشتریان در استارتاپ (کسب و کار نوپا)

مشاوران گروه اگست در فرآیند مشاوره برنامه توسعه مشتری موارد زیر برای کسب و کارهای نوپا در نظر می‌گیرند:

  • کشف شتریان (شناخت و بخش‌بندی بازار): کمک در نیل به درکی عمیق از نیازهای واقعی و عامل اصلی خواسته‌ها و نیازهای مشتریان، که به نوبه خود عامل شکل‌گیری رفتار مصرف کننده به شکل کنونی است، مهم‌ترین بخش از تعریف پروفایل مشتریان و شناسایی آنان در مدل کسب و کار می‌باشد. همین شناخت از مشتریان مبنای بخش‌بندی بازار و تعریف بسته‌های محصول/خدمت برای هر بخش (به عنوان نتیجه) خواهد بود به نحویکه با تخصیص منابع محدود کسب و کار نوپا، ضمن ارزیابی تناسب راهکار-مشکل، کمینه محصول قابل ارائه طراحی شده و قیف‌های پیشنهادی جهت جذب و شناسایی مشتریان ایجاد گردد.
  • ارزیابی و اعتبارسنجی مشتری: در بسیاری از موارد تعریف اولیه از محصولات با شرایط تغییر پذیر بازار و خواسته‌های مشتری هماهنگ نیست، به عیارت دیگر در برخی موارد به رغمم شناسایی صحیح مشکل و حتی در نظر گرفتن راهکاری (محصول/خدمت) برای آن، این محصول یا خدمت از دید مشتری چاره کاره مشکل مورد نظر نیست که دلایل متفاوتی می‌تواند داشته باشد. باز تعریف و بازنگری تعریف ویژگی‌ها و قابلیت‌های محصولات و خدمات کسب و کار به منظور تطبیق بیشتر با بخش‌های فابل دسترسی بازار در کنار هماهنگی سایر اجزای مدل کسب و کار و نقشه راه بازاریابی و فروش از ارکان این بخش از مراحل توسعه مشتریان می‌باشد. نتیجه این ارزیابی هر چه که باشد اعم از اینکه منجر به اعمال اصلاحات جزئی شده و یا چرخش اساسی در مسیر را سبب شود، کمک می‌نماید تا با هزینه کمتر و در زمان کوتاه‌تری کسب و کار مورد نظر موفق به تحقق اهداف تعریف شده گردد.
  • خلق مشتری: فرآیند ایجاد مشتری با توجه به مقیاس پذیری ایده کسب و کار تعیین می‌شود، تعیین قیمت بر مبنای بازار کار چندان پیچیده‌ای نیست، ولی شاید تناقض موجود در قیمت گذاری محصولات و خدمت جدید مستلزم طراحی برنامه بازاریابی و فروش و اخذ مشاوره باشد؛ چراکه کسب و کار نوپا از یک طرف با منابع و هزینه‌های فزاینده مواجه بوده و از طرف دیگر دسترسی به بازارهای انبوه (به منظور بهره‌گیری از اقتصاد صرفه به مقیاس) محروم است. با این شرایط تعیین قیمت هر یک از محصولات و خدمات و تعریف بسته‌های محصول/خدمت در کنار بهره‌گیری از کانال‌های ارتباطی و توزیع یک تصمیم تخصصی و در عین حال استراتژیک محسوب می‌گردد.
  • ساخت شرکت: کمک به کسب و کار در طراحی و سازماندهی تیم فروش و عملیات و انتخاب سریع راه‌کار نرم‌افزاری فروش و ارتباط با مشتریان از ابتدایی‌ترین اهداف مشاوره ساخت کسب و کار محسوب می‌گردد. برای کسب وکارهایی که بر رشد متمرکز شده‌اند، یکی از بهترین فرصت‌ها می‌تواند افزایش بهره‌وری کانال‌های فروش و راه‌کار نظارتی آن باشد. به کارگیری چهارچوب مفهومی «فروش برتر» در عمل یکی از موفق‌ترین راه‌کارهای افزایش بهره‌وری تیم فروش محسوب می‌گردد که مورد استفاده در مشاوره کارآفرینی و کسب و کار مشاوران گروه اگزیت قرار می‌گیرد.

به منظور دریافت مشاوره توسعه مشتریان کسب و کار نوپای خود می‌توانید با یکی از راه‌های ارتباطی با ما تماس گرفته و سوالات و نظرات خود را با کارشناسان ما در میان بگذارید.

Greek-Logo

با درج ایمیل خود، جهت دریافت راهنما و نکته‌های تخصصی روزانه، در خبرنامه ثبت‌نام نمایید؛
تا با راهکارهای داده-محور و رویکرد مبتنی بر شواهد توسعه کسب و کار گروه اگزیت، آشنا شوید.