طرح کسب و کار

طرح کسب و کار - شناسنامه

دسته‌بندی:
راهکار توسعه غیرارگانیک
مخاطبان:
کسب و کار نوپا
کسب و کار بالغ
قابل برون‌سپاری:
تماماً قابل برون‌سپاری به مشاور
قالب خروجی:
گزارش تفصیلی مستند به ضمائم

طرح کسب و کار - شرح خدمت

برون‌سپاری تدوین طرح (تجاری) کسب و کار به این مشاور به منظور دریافت برنامه‌ای جامع از کلیه اقداماتی صورت می‌گیرد که در حوزه تولید، منابع انسانی، بازاریابی و فروش، امور حقوقی، سازماندهی و مالی به منظور راه‌اندازی یا راهبری کسب و کار می‌بایست در سطوح استراتژی و عملیات انجام شود، می‌باشد.

این برنامه به همراه جزئیات اجرایی نظیر نقشه راه، تمامی اقداماتی که می‌بایست به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده، انجام شوند را مشخص می‌نماید. با توجه به ماهیت برنامه‌ریزی این گزارش، علاوه بر ارزش و مدل کسب و کار معتبر، دسترسی به اطلاعات حاصل از تحقیقات بازار، نظیر وضعیت بازار، شناخت پرسنای مشتری و سایر گروه‌های اثرگذار، موقعیت و سهم رقبا در بازار، رنج قیمتی قابل ارائه و ... همگی بایستی مستند به شواهد بازار شناسایی و احراز شود.

طرح کسب و کار - مختصات

متوسط هزینه
63.5
متوسط زمان
80
تجربه مشاور
6

جهت اطلاع از بهترین قیمت‌ها و یا تعیین وقت مشاوره با ما تماس بگیرید!

کارشناسان گروه اگزیت آمادگی دارند پیشنهادهایی شامل شرح خدمات متناسب با نیاز کسب و کار شما را تنظیم نموده و با قیمت رقابتی جهت تصمیم‌گیری در اختیار تیم‌های راه انداز، استارتاپ‌ها و مدیران کسب و کارهای کوچک قرار دهند.

خدمات مشابه

Greek-Logo

با درج ایمیل خود، جهت دریافت راهنما و نکته‌های تخصصی روزانه، در خبرنامه ثبت‌نام نمایید؛
تا با راهکارهای داده-محور و رویکرد مبتنی بر شواهد توسعه کسب و کار گروه اگزیت، آشنا شوید.