انجام تحقیقات بازار

انجام تحقیقات بازار - شناسنامه

دسته‌بندی:
راهکار توسعه بازار
مخاطبان:
استارتاپ
کسب و کار نوپا
کسب و کار بالغ
قابل برون‌سپاری:
تماماً قابل برون‌سپاری به مشاور
قالب خروجی:
گزارش تفصیلی مستند به ضمائم

انجام تحقیقات بازار - شرح خدمت

برون‌سپاری تحقیقات بازار ابزاری قدرتمند است در جهت درک موقعیت واقعی کسب و کارتان در صنعت، بین رقبا و از نظر مشتریان؛ ابزاری که مبنای مستند به واقعیتی برای پیشنهاد استراتژی‌های ورود به بازار این مشاور بوده و ضمن فراهم نمودن امکان شناسایی بهتر روندها، تهدید‌ها و فرصت‌های پیش رو، کمک می‌کند منابع در جهت ایجاد مزیت رقابتی، بر روی توانمندی‌ها متمرکز شوند.

در بخش تحقیق و تحلیل وضعیت موجود (نظیر اندازه، سهم، روند و سطوح کیفی و قیمتی در بازار)، علاوه بر مطالعه داده‌های ثانویه بازار و صنعت (منتشر شده توسط نهادها و سازمان‌های متولی)، نسبت به جمع‌آوری میدانی داده‌های اولیه با روش‌های کیفی و کمی، متناسب با الزامات و ارجاعات کارفرما، اقدام و با کارکردهایی توصیفی، اکتشافی یا علی، در پاسخ به مسائلی نظیر سنجش آگاهی، نگرش یا وفاداری نسبت به برند، ارزیابی تجربه کاربری، کاهش ریسک فعالیت‌ها، کشف و شناسایی مشکلات محصول/خدمت، شناخت پرسنای مشتریان و گروه‌های اثرگذار، چگونگی الگوی خرید گروه‌های همسان، راستی‌آزمایی و چرایی مفروضات خرید و مبانی حدود بالا و پایین قیمت‌گذاری موثر واقع می‌شود.

خروجی گزارش تحقیقات بازار، ارائه پیشنهادهایی در خصوص استراتژی‌های ورود به بازار و تاکتیک‌های مربوطه است.

انجام تحقیقات بازار - مختصات

متوسط هزینه
39.5
متوسط زمان
50
تجربه مشاور
36

جهت اطلاع از بهترین قیمت‌ها و یا تعیین وقت مشاوره با ما تماس بگیرید!

کارشناسان گروه اگزیت آمادگی دارند پیشنهادهایی شامل شرح خدمات متناسب با نیاز کسب و کار شما را تنظیم نموده و با قیمت رقابتی جهت تصمیم‌گیری در اختیار تیم‌های راه انداز، استارتاپ‌ها و مدیران کسب و کارهای کوچک قرار دهند.

خدمات مشابه

Greek-Logo

با درج ایمیل خود، جهت دریافت راهنما و نکته‌های تخصصی روزانه، در خبرنامه ثبت‌نام نمایید؛
تا با راهکارهای داده-محور و رویکرد مبتنی بر شواهد توسعه کسب و کار گروه اگزیت، آشنا شوید.