معتبرسازی مدل کسب و کار

معتبرسازی مدل کسب و کار - شناسنامه

دسته‌بندی:
راهکار توسعه بازار
مخاطبان:
کسب و کار نوپا
کسب و کار بالغ
قابل برون‌سپاری:
قابل انجام به صورت تعاملی
قالب خروجی:
صفحات امتیازی با بوم مدل کسب و کار

معتبرسازی مدل کسب و کار - شرح خدمت

طراحی مدل کسب و کار در خلاء و از طریق بارش فکری تیم راه‌انداز یا مدیران پروژه سازمانی، صرفاً شامل مجموعه‌ای از حدس‌ها و مفروضات است که بایستی با واقعیت‌های بازار، اعتبارسنجی شوند. فرآیند معتبرسازی مدل کسب و کار، قابل برون‌سپاری کلی نیست و مشاور در نقش هدایتگر (منتور) در کنار تیم راه‌انداز ایفای نقش می‌نماید. به منظور معتبرسازی مفروضات مدل کسب و کار، این مشاور از چهارچوب توسعه مشتری بهره می‌گیرد. در این روش‌شناسی، طی مراحلی، مفروضات اجزای ۹ گانه مدل کسب و کار به صورت آزمون‌پذیر تبیین شده، از طریق مصاحبه عمیق نیمه‌ساختار یافته با مشتریان بالقوه، به محک آزمون گذاشته می‌شود. تأیید این مفروضات کلید ادامه مسیر، و رد آنها مستلزم بازگشت و تغییر مفروضات خواهد بود. این فرآیند رفت و برگشتی تا تأیید همه مفروضات مدل ادامه پیدا می‌کند.

خروجی مشاوره و هدایتگری بازنگری و ارزیابی مدل کسب و کار، مدلی آزمون شده و معتبر است که آماده جذب سرمایه بذری یا بوت‌استرپ خواهد بود.

معتبرسازی مدل کسب و کار - مختصات

متوسط هزینه
17.8
متوسط زمان
75
تجربه مشاور
78

جهت اطلاع از بهترین قیمت‌ها و یا تعیین وقت مشاوره با ما تماس بگیرید!

کارشناسان گروه اگزیت آمادگی دارند پیشنهادهایی شامل شرح خدمات متناسب با نیاز کسب و کار شما را تنظیم نموده و با قیمت رقابتی جهت تصمیم‌گیری در اختیار تیم‌های راه انداز، استارتاپ‌ها و مدیران کسب و کارهای کوچک قرار دهند.

خدمات مشابه

Greek-Logo

با درج ایمیل خود، جهت دریافت راهنما و نکته‌های تخصصی روزانه، در خبرنامه ثبت‌نام نمایید؛
تا با راهکارهای داده-محور و رویکرد مبتنی بر شواهد توسعه کسب و کار گروه اگزیت، آشنا شوید.