بهره‌وری

دسته‌بندی
تعداد دیدگاه‌ها
0
برون‌سپاری تحت عنوان سرمایه‌گذاری روی رابطه‌ای میان‌مدت با یک منبع خارجی به منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های آن منبع، جهت کاهش هزینه تعریف می‌گردد
Greek-Logo

با درج ایمیل خود، جهت دریافت راهنما و نکته‌های تخصصی روزانه، در خبرنامه ثبت‌نام نمایید؛
تا با راهکارهای داده-محور و رویکرد مبتنی بر شواهد توسعه کسب و کار گروه اگزیت، آشنا شوید.