جهت جستجوی محتوای گروه اگزیت، از کلیدواژه مناسب در فیلد مقابل استفاده نمایید. سپس، نتایج در قسمت جستجوی پیشرفته، قابل بهینه‌سازی خواهد بود.

 

توسعه کسب و کار

مدیریت صادرات

گروه اگزیت به عنوان شرکت مدیریت صادرات

مدیریت صادرات مدلی از خدمات مشاوره صادرات جهت برون‌سپاری و مشارکت است، که به منظور ایجاد و ارتقای سریع فروش در بازارهای صادراتی و توسعه بازار طراحی شده، در مواردیکه سرمایه‌گذاری مستقیم خود شرکت مقرون به صرفه و یا ممکن نباشد؛ چراکه ...

مشاوره سرمایه گذاری

مشاوره سرمایه گذاری

مشاوران سرمایه گذاری در زمینه‌های متفاوت و در مقاطع مختلف برای اشخاص، مدیران و صاحبان کسب و کار تصمیم سازی می‌کنند؛ این مشاوره و تصمیم سازی در گروه اگزیت به منظور راه اندازی و توسعه کسب و کار در بازارهای جدید، با محصولات جدید و از طریق مکانیزم‌های توسعه کسب و کار صورت می‌گیرد.

بازخورد مربی مهارت‌های کسب و کار

مربی مهارت‌های راه‌اندازی کسب و کار

بازخورد، مربی مهارت های کسب و کار

توسعه کسب و کار

مشاوره توسعه کسب و کار

توسعه کسب و کار مشتمل بر فرآیندهایی است که در حوزه تجزیه و تحلیل، آماده‌سازی و بهره‌گیری از فرصت‌های رشد و همچنین پایش و نظارت بر چگونگی بهره‌گیری از این فرصت‌ها، در سه حوزه محصول، مشتری و شبکه‌‌ی ارتباطات از طریق ایجاد تمرکز بر روی فرصت‌های رشد صورت می‌گیرد.