راه اندازی کسب و کار

دسته‌بندی
تعداد دیدگاه‌ها
0
تحقیقات بازار فرآيند طراحى، جمع آورى، تجزيه تحليل و گزارش يافته‌هاى مربوط به وضعيت موجود بازار است که با جمع آوری اطلاعات، سازمان را به بازار مرتبط می‌کند.
Greek-Logo

با درج ایمیل خود، جهت دریافت راهنما و نکته‌های تخصصی روزانه، در خبرنامه ثبت‌نام نمایید؛
تا با راهکارهای داده-محور و رویکرد مبتنی بر شواهد توسعه کسب و کار گروه اگزیت، آشنا شوید.