توسعه محصول

توسعه محصول - نوآوری در کسب و کار نوپا و استارتاپ

مشاوره توسعه محصول جدید (از طریق نوآوری) در کسب و کار نوپا و استارتاپ با روش‌های چابک در مقابل روش آبشاری از اصول خاصی طبعیت می‌کند و مشاوران گروه اگزیت آمادگی دارند نسبت به تکمیل و تصحیح فرآیند‌های مورد نیاز نسبت به ارائه مشاوره‌های لازم اقدام نماید.
دسته‌بندی
تعداد دیدگاه‌ها
0
تحقیقات بازار فرآيند طراحى، جمع آورى، تجزيه تحليل و گزارش يافته‌هاى مربوط به وضعيت موجود بازار است که با جمع آوری اطلاعات، سازمان را به بازار مرتبط می‌کند.

توسعه کسب و کار

توسعه کسب و کار شامل فرآیندهایی در حوزه تحلیل، آماده‌سازی و بهره‌گیری از فرصت‌های رشد و پایش و نظارت بر چگونگی بهره‌گیری از این فرصت‌هاست که باایجاد ارزش‌های بلند‌مدت در سه حوزه توسعه محصول، توسعه بازار و شبکه‌‌ی روابط از طریق ایجاد تمرکز بر روی فرصت‌های رشد صورت می‌گیرد
Greek-Logo

با درج ایمیل خود، جهت دریافت راهنما و نکته‌های تخصصی روزانه، در خبرنامه ثبت‌نام نمایید؛
تا با راهکارهای داده-محور و رویکرد مبتنی بر شواهد توسعه کسب و کار گروه اگزیت، آشنا شوید.