مجوز مشاوره

دسته‌بندی
تعداد دیدگاه‌ها
0
گروه اگزیت در سال ۱۳۹۳ به عنوان اولین مرکز مجاز ارائه خدمات مشاوره و کارآفرینی در استان تهران توسط اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اعتبارسنجی و معرفی شد
Greek-Logo

با درج ایمیل خود، جهت دریافت راهنما و نکته‌های تخصصی روزانه، در خبرنامه ثبت‌نام نمایید؛
تا با راهکارهای داده-محور و رویکرد مبتنی بر شواهد توسعه کسب و کار گروه اگزیت، آشنا شوید.