شرح شغل

شرح شغل و مسؤولیت‌های موقعیت‌های آزاد در گروه اگزیت

دسته‌بندی
تعداد دیدگاه‌ها
0
کارشناس تولید محتوا با دانش جستجو، اقتباس و نگارش نسبت به شناسایی تقاضای فعال برای محتوای مورد نظر نسبت به جذب مخاطب و بازدیدکننده برای وب‌سایت اقدام می‌نماید
دسته‌بندی
تعداد دیدگاه‌ها
2
کارشناس تحقیقات بازار فردی است آشنا با ادبیات اقتصاد و مدیریت که با بهره‌گیری از مهارت‌های سواد اطلاعاتی، پژوهش و تحقیق موضوعات و گزارش‌نویسی خود، در کنار شناخت ساز و کارهای بازار ایران ...
دسته‌بندی
تعداد دیدگاه‌ها
0
کارشناس مدل سازی مالی و ارزیابی طرح‌های اقتصادی فردی است خبره که با شم مالی ضمن ارزیابی طرح‌ها و پروژه‌های فناورانه، طرح کسب و کار و طرح توجیهی مالی و اقتصادی
دسته‌بندی
تعداد دیدگاه‌ها
0
مدیر اجرایی واحد اقتصادی (مستقل) در گروه اگزیت، فردی است که با دانش صریح مالی، بازاریابی و فروش و همچنین مهارت‌های نرم حل مسأله، تصمیم‌گیری، تفکر نقادانه، ...
Greek-Logo

با درج ایمیل خود، جهت دریافت راهنما و نکته‌های تخصصی روزانه، در خبرنامه ثبت‌نام نمایید؛
تا با راهکارهای داده-محور و رویکرد مبتنی بر شواهد توسعه کسب و کار گروه اگزیت، آشنا شوید.